Preity Zinta

pz4i.jpg (3796 bytes)
pz3i.jpg (4060 bytes) pz1i.jpg (3595 bytes) pz2i.jpg (4120 bytes) pz5i.jpg (4255 bytes)
pz6i.jpg (3749 bytes)